20170425 153116

Statek jest bardziej bezpieczny w porcie, ale nie po to został zbudowany. Jeśli chcesz mieć coś , czego nigdy nie miałeś, musisz zrobić coś , czego nigdy dotąd nie robiłeś. Twoje życie zaczyna się tam, gdzie kończy się sfera komfortu.

           Na jednym z kwietniowych spotkań szkolnego koła psychologicznego uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie :            
                                                 Czy krytyka innych osób mobilizuje nas do działania czy podcina nam skrzydła?
           Mieli okazję zapoznać się z różnicą jaka występuję między konstruktywną krytyką, a krytykanctwem. Za pomocą burzy mózgów sporządzili bank skojarzeń do słowa „sukces”, które nierozerwalnie wiąże się z wyżej wymienioną tematyką. Przekonali się również, że warto przyjąć postawę mobilizującą innych oraz poznali tajniki formułowania konstruktywnych wskazówek dla swoich koleżanek/ kolegów, które mogą okazać się pomocne w odniesieniu osobistego sukcesu.

 20170425 153501

20170425 153805

20170425 153517

20170425 154336