Rozpoczynamy zapisy do VI edycji wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego w języku angielskim THE MATHEMATICAL COMPETITION.

 W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły. Po raz pierwszy w konkursie mogą więc wystartować uczniowie klas pierwszych. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

Zgłoszenia do nauczycieli matematyki do 4 grudnia 2015 roku !

  1. Organizatorami konkursu są: p. Adam Gzela, p. Grażyna Krasoń i p. Alicja Rogowska
  2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń naszej szkoły
  3. Konkurs składa się z jednego etapu (szkolnego)
  4. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do swojego nauczyciela matematyki w terminie do 4 grudnia 2015r.
  5. Termin konkursu: 8 grudnia 2015 (wtorek) g.800 (1. godzina lekcyjna)
  6. Przebieg i charakter konkursu:

- w klasach I zadania otwarte związane z konkretną tematyką napisane w języku angielskim obejmujące zadania matematyczne z poziomu gimnazjalnego

- w klasach II i III test wielokrotnego wyboru, do każdego zadania zamieszczone są trzy odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa albo fałszywa. Zadania napisane w języku angielskim dotyczyć będą treści programowych z matematyki z uwzględnieniem podziału na kategorie: poziom klasy II (10 zadań) i poziom klasy III (8 zadań).

Punktacja: W klasach I tradycyjna, w klasach II i III uczeń zaznacza na „karcie odpowiedzi” która odpowiedź jest prawdziwa, a która fałszywa, zdobywając w ten sposób 2pkt za dobre zaznaczenie, -1pkt za złe zaznaczenie i 0pkt za brak zaznaczenia.

7. Czas pisania: 45minut, nie można używać żadnych pomocy naukowych (kalkulatorów, słowników, tablic matematycznych itp.), wyjątkowo uczniowie klas I mają możliwość skorzystania z kalkulatora prostego.

8. Nagrody:

  • Za udział w konkursie i uzyskanie wyniku:

- co najmniej 20% : ocena 5 z wagą 1

- co najmniej 40%: ocena 5 z wagą 2

- co najmniej 60%: ocena 5 z wagą 3

- co najmniej 80%: ocena 6 z wagą 3

ALBO

- za zwycięstwo w swojej kategorii: ocena 6 z wagą 5

Powyższe oceny dotyczą matematyki i języka angielskiego

  • Za udział w konkursie będą również dodane punkty z zachowania wg regulaminu
  • Nagrody dla zwycięzców oraz wyróżnienia w postaci dyplomów zostaną wręczone w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby w marcu 2016r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu aż do jego rozstrzygnięcia.