galeria ruchu 2015

W środę (18 lutego ) 7-osobowa grupa maturzystów z fizyki ,wraz z nauczycielem tego przedmiotu, uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Hewelianum w Gdańsku.

Miejscem zorganizowania zajęć była oddana niedawno do użytku Galeria Strzelecka,wchodząca w skład kompleksu budynków dawnego Fortu Góry Gradowej. Obecnie jest ona częścią Centrum Hewelianum, jednak przeznaczoną tylko dla studentów Politechniki Gdańskiej oraz grup licealnych pod opieką przeszkolonych nauczycieli. Nadano jej nazwę „Galeria Ruchu”, gdyż prezentowane stanowiska doświadczalne rzeczywiście obejmują ten dział fizyki. W dawnych pomieszczeniach obronnych znajdują się sale podzielone w sposób tematyczny na: ruch wody i w wodzie, ruch gazów i w gazach, ruch w kosmosie, ruch w mechanice, a także ruch zdalnie sterowany, ruch w biologii, ruch chaotyczny oraz zarządzanie ruchem lotniczym. Wielką atrakcją jest znajdująca się tam pierwsza w Polsce dyfuzyjna komora mgłowa-urządzenie służące do obserwacji ruchu cząstek promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni Ziemi.

Podczas zajęć maturzyści mieli okazję powtórzyć przede wszystkim teoretyczne zagadnienia dotyczące kinematyki i dynamiki  bryły sztywnej oraz wykonać pomiary potwierdzające te zagadnienia.Kilkugodzinny pobyt w Galerii Ruchu upłynął w miłej i bardzo pracowitej atmosferze.