Dnia 27 października 2016 r, odbyły się warsztaty terenowe pt.: "Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami" w których uczestniczyli uczniowie klasy 2E profilu biologiczno - chemicznego. 

20161027 091202


Młodzież poznała zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów w aspekcie identyfikacji zależności człowiek - środowisko przyrodnicze na przykładzie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Uczniowie poznali i zrozumieli zasady zrównoważonego rozwoju.

20161027 091141
Pierwsza część warsztatów dotyczyła drogi odpadów od indywidualnego gospodarstwa do miejsca ich dalszego przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia.

20161027 092622

W czasie zajęć zostały pokazane metody unieszkodliwiania odpadów, selektywna zbiórka odpadów surowcowych. W czasie trwania warsztatów uczniowie zostali zapoznani z miejscem składowania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, zielonych i elektryczno-elektronicznych oraz zostały przedstawione metody ich zagospodarowania. Został poruszony istotny problem odpadów jako surowca przeznaczonego do odzysku i przetworzenia.  

20161027 093654
20161027 093725

20161027 093715
W czasie trwania warsztatów w siedzibie Związku została przedstawiona organizacja nowego systemu postępowania z odpadami na terenie objętym działaniem EKO-Doliny t.j:  segregacja odpadów i zasady jej prowadzenia (segregacja, odzysk i przetwarzanie), niebezpieczeństwa wywołane "dzikimi wysypiskami", zasady świadomego konsumenta. 

20161027 095832

20161027 105023

20161027 112303