zaproś

CHEMICZNA BROŃ ROŚLIN

26 października 2016 r. młodzież klas pierwszych naszego liceum uczestniczyła w wykładzie pt.,,Chemiczna broń roślin’’. Wykład poprowadziła pani dr Elżbieta Zielińska adiunkt Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu edukacyjnego Zaproś naukowca do szkoły.

Podczas wystąpienia poruszone zostały m.in. problemy chemicznych regulatorów nastroju takich jak nikotyna. Uczniowie poznali także budowę, właściwości, zasadę działania i wpływ na organizm ludzki m.in. heroiny i morfiny.

Już starożytne cywilizacje stosowały związki chemiczne wpływające na nastrój, świadomość i zachowanie. Dzisiaj substancje te są nazywane psychoaktywnymi.

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Są to środki, których zażycie działa w określony, często negatywny sposób na organizm.

DEPRESANTY STYMULANTY ŚRODKI HALUCYNOGENNE
obniżają intensywność reakcji na bodźce, należą do nich m.in. anestetyki i alkohol przyspieszają procesy myślowe, poprawiają samopoczucie: należą do nich m.in. kofeina, amfetamina i nikotyna zmieniają sposób naszego postrzegania świata: należą do nich mi. in. LSD, marihuana

W małych ilościach mogą być lekami, ale ich nierozważne zażywanie prowadzi do uzależnienia.

 

            Młodzież miała okazję zapoznać się z metodą wykładową oraz poznać właściwości, budowę i skład  różnorodnych substancji chemicznych wytwarzanych przez rośliny.                     

wykład 16 1

 

wykład 16 2