Pod koniec kwietnia, uczniowie z klasy 2B i 3C, w ramach zajeć z przyrody, uczestniczyli w prelekcji  pt. "Przyroda oczami leśnika", którą poprowadził dr Marcin Pietras -  pracownik Katedry Taksonomii Roslin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

20160418 131143 a

20160418 132124a