W ramach patronatu


Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni


nad 
uczniami klasy ekonomicznej,

uczniowie klasy ID i IID uczestniczyli w


Dniu Przedsiębiorczości WSAiB

20160420 130857

 Uczniowie uczestniczyli w 4 wykładach połączonych z ćwiczeniami przeprowadzonymi przez pracowników naukowych oraz przedsiębiorców współpracujących z Uczelną

20160420 135737

20160420 131011