W roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. W tym roku w zmienionej formule.

   Zgodnie z terminarzem wyborów do 5 X 2016 r. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Wyborczą, a do 7 X 2016 r. można zgłaszać kandydatów do MRM. Kampania wyborcza ma trwać od 19 września do 19 października 2016 r. Oficjalni kandydaci zostaną wywieszeni na tablicy informacyjnej 10 X 2016 r. 19 października odbędzie się w naszej szkole debata przedwyborcza kandydatów na Radnego MRM Gdyni. A 20 października przeprowadzone zostaną wybory radnego MRM.

   Wszystkie ważne informacje znajdują się w gablocie obok sali nr 11.

   Zgłoszenia kandydatów do MRM Gdyni oraz wszelkie inne informacje należy zgłaszać bezpośrednio do pani Małgorzaty Hajduk – Kocieniewskiej.

 

   22 czerwca 2016 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę (nr XXII/531/16) dotycząca zmiany powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu. W świetle Statutu Młodzieżowej Rady Miasta :

  • Rada jest reprezentacją gdyńskiej młodzieży
  • Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym
  • Siedzibą Rady jest miasto Gdynia
  • Terenem działania jest miasto Gdynia
  • Opiekę merytoryczną nad Radą sprawują Przewodniczący RM i Wiceprzewodniczący RM
  • Rada Miasta powołuje od jednego do dwóch koordynatorów MRM
  • Radnym MRM może być każda osoba uczęszczająca do gdyńskiej szkoły stacjonarnej w wieku od 15 do 21 roku życia
  • Kadencja Radnych trwa 2 lata
  • W okręgu wyborczym wybierany jest 1 radny

   Całość uchwały w zbiorze aktów opublikowanych w Dzienniku Wojewódzkim – czerwiec 2016 r.