Klasa biologiczno-chemiczna

Biotech 1

23 maja klasa 2 E uczestniczyła w XIV Bałtyckim Festiwalu Nauki w budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG & GUMedu.

Dnia 22.05 odbył się wykład pt: "Życie erotyczne roślin", w którym uczestniczyli uczniowie klasy IIE  profilu biologiczno-chemicznego i  uczniowie klasy IIB  profilu pedagogiczno- psychologicznego. Wykład był prowadzony przez dr Piotra Rutkowskiego z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego.

20170522 104400

Dnia 10 maja 2017 r. uczniowie klasy IE profilu biologiczno-chemicznego uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu "Poznaj pracę biologa". 

20170510 121545

corner 2

12 kwietnia młodzież klasy 2 E naszego liceum wzięła udział w warsztatach ekologicznych w American Corner w Gdańsku.  

w 1

22 marca 2017 r. mury naszego liceum odwiedził dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski. Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej wygłosił dla uczniów klasy 2 E dwugodzinny wykład pt. Jak szybko zachodzą reakcje chemiczne?

wch logo

Dzień otwarty Wydziału Chemii UG

20 marca 2017 r młodzież klasy 2 E realizująca rozszerzony program nauczania biologii i chemii wzięła udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.