Klasa biologiczno-chemiczna

W 1 17

20 września 2017 r. klasa 2 E biologiczno - chemiczna miała okazję wysłuchać dwugodzinnego  wykładu prowadzonego przez przedstawiciela Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej p. Antoniego Konitz na temat Historii promieniotwórczości. 

Dnia 20.06.2017 r. odbyło się wyjście uczniów klasy IE do Akwarium Gdyńskiego. Uczniowie zwiedzili ekspozycję i obserwowali zwierzęta z czterech biotopów występujących na świecie: rafy koralowej, toni oceanicznej, gęstych tropików Amazonii oraz Morza Bałtyckiego.

1 1

Biotech 1

23 maja klasa 2 E uczestniczyła w XIV Bałtyckim Festiwalu Nauki w budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG & GUMedu.

Dnia 22.05 odbył się wykład pt: "Życie erotyczne roślin", w którym uczestniczyli uczniowie klasy IIE  profilu biologiczno-chemicznego i  uczniowie klasy IIB  profilu pedagogiczno- psychologicznego. Wykład był prowadzony przez dr Piotra Rutkowskiego z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego.

20170522 104400

Dnia 10 maja 2017 r. uczniowie klasy IE profilu biologiczno-chemicznego uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu "Poznaj pracę biologa". 

20170510 121545

corner 2

12 kwietnia młodzież klasy 2 E naszego liceum wzięła udział w warsztatach ekologicznych w American Corner w Gdańsku.