Dnia 11.01. 2019 r. uczniowie klasy IIE uczestniczyli w wykładzie na Wydziale Chemii UG pt."Właściwości fizykochemiczne związków chromu i manganu - kolorowa chemia" prowadzonym przez dr Dagmarę Jacewicz.

20190111 121003

Na wykładzie uczniowie zapoznali się z właściwościami utleniająco-redukującymi oraz kwasowo-zasadowymi związków chromu i manganu. Zostały również omówione stopnie utlenienia, jakie wykazują te pierwiastki w związkach chemicznych. Na przykładzie reakcji manganianu(VII) potasu z azotanem(III) sodu omówiono wpływ pH środowiska na przebieg reakcji utleniania-redukcji. Zwrócono również uwagę na utleniające właściwości chromu(VI) jak również na równowagę, jaka zachodzi między jonami chromianowymi(VI) i dichromianowymi(VI). Prezentacja była ilustrowana licznymi przykładami, w tym zdjęciami oraz animacjami.

20190111 121016

20190111 121036

20190111 121046