Dnia 07.12.2018 r., uczniowie klasy IIB (profil pedagogiczno-psychologiczny) i 3E (profil biologiczno-chemiczny) wzięli udział w wykładzie dedykowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pt "Molekularna kopiarka DNA - Łańcuchowa Reakcja Polimerazy (PCR)" przeprowadzonym przez dr hab. Iwonę Mruk oraz w wykładzie pt: "Ewolucja autotrofów" przeprowadzonym przez prof. UG, dr hab. Piotra Rutkowskiego z katedry Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody.

20181207 095527

20181207 095602

Podczas wykładu Pan profesor przedstawił historię ewolucji organizmów autotroficznych od prokariotycznych sinic do najbardziej zaawansowanych okrytozalążkowych, oraz przedstawił kierunki ewolucji świata autotrofów. Uczniom zostały przedstawienie przystosowania w budowie wegetatywnych i generatywnych organów roślin oraz bioróżnorodność świata autotrofów. W czasie drugiego wykładu uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi budowy DNA, replikacji semikonserwatywnej, pogłębili wiedzę o metodzie PCR stosowanej w inżynierii genetycznej oraz o jej przebiegu, zastosowaniu w diagnostyce medycznej, mikrobiologicznej, kryminalistyce i archeologii.

20181207 095638

20181207 100527

20181207 101233

20181207 124742

20181207 113058

20181207 103456