Dnia 23.11.2018 r., uczniowie klasy IB i część uczniów z klasy 2E (profili biologiczno-chemicznych) wzięła udział w wykładzie dedykowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pt "Molekularna kopiarka DNA - Łańcuchowa Reakcja Polimerazy (PCR)" przeprowadzonym przez dr hab Iwonę Mruk oraz w wykładzie pt: "Zmysłowe bakterie" przeprowadzonym przez prof. UG, dr hab. Mariana Sęktasa z katedry Mikrobiologii i biologii molekularnej.

20181123 100413

Wykłady pozwoliły utrwalić i poszerzyć wiadomości na temat morfologii bakterii oraz ich podstawowych funkcji życiowych, np. przemieszczania się i reakcji na czynniki endogenne. Młodzież miała możliwość poznania biologii bakterii ze szczególnym uwzględnieniem reakcji bakterii na różne bodźce środowiskowe oraz mogła  rozszerzyć swoją wiedzę na temat zastosowania bakterii w życiu współczesnego człowieka. Uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi budowy DNA oraz pogłębili wiedzę o metodzie PCR, stosowanej w inżynierii genetycznej, o jej przebiegu oraz zastosowaniu w diagnostyce medycznej, mikrobiologicznej, kryminalistyce i archeologii.

20181123 100400

20181123 100406

20181123 100339

20181123 101402

20181123 101657

20181123 121753

20181123 123715

20181123 122857

20181123 121832

20181123 120146