Dnia 20.11.2018 r., uczniowie klasy 2E (profilu biologiczno-chemicznego) i klasy 2B (profilu pedagogiczno-psychologicznego) uczestniczyli w wykładzie pt. "Wyginam śmiało ciało… Ruch w świecie roślin" poprowadzonego przez dr Annę Aksmann, w ramach projektu: "Poznaj pracę biologa", w zakresie współpracy zawartej z Uniwersytetem Gdańskim, wydziałem Biologii. 

20181120 104110

Fizjologia roślin jest działem trudnym dla uczniów i wydaje się być mało interesująca, ale nic bardziej mylącego. Tematem spotkania były ruchy roślin i organów roślinnych zatytułowane hasłem "Taksje, tropizmy i nastie". Spotkanie dotyczyło rodzajów ruchów roślin i mechanizmów leżących u ich podstaw.  W czasie zajęć poruszone zostały treści dotyczące ruchu roślin jako wyrazu odpowiedzi na bodźce środowiskowe (poszukiwanie pożywienia, wody i światła, unikanie czynników szkodliwych). Spotkanie zakończyło się przedstawieniem znanych i mniej znanych przykładów ruchów komórek, organów i organizmów roślinnych.

20181120 104122

20181120 104128