3 października 2018 r. młodzież klasy 1 B naszego liceum miała okazję wysłuchać wykładu na temat alotropii wygłoszonego przez pana Antoniego Konitz z Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej.

.wykład 2.10 1

 

Prowadzący podczas prezentacji okraszonej wieloma przykładami przypomniał pojęcie alotropii oraz precyzyjnie i rzeczowo scharakteryzował odmiany alotropowe węgla i fosforu. 

 

wykład 2.10.2png

wykład 2.10. 3

wykład 5png