Dnia 20.04.2018 r. uczniowie klasy IB (profilu pedagogczno-psychologicznego) oraz klasy IE i IIE (profilu biologiczno-chemicznego uczestniczyli w Dniu Otwartym Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Dla uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji. Studenci GUMed zademonstrowali m.in techniki bandażowania, szycia chirurgicznego, pokazywali jak unieruchomić złamaną kończynę i jak udzielić pierwszej pomocy.

31120744 1958665870834159 9125324161189675008 o

20180420 101718

Chętni mogli nauczyć się szycia chirurgicznego, wykonać zastrzyk czy mieć rękę unieruchomioną w gipsie. Uczniowie uczestniczyli w serii wykładów: "Rozpoczęcie Dnia Otwartego - powitanie uczestników"- wykład prowadzony przez dr hab. T. Smiatacza prorektora ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, “O Uczelni i kampusie“ prowadzony przez Dawida Spychała z Działu Współpracy z Zagranicą i Promocji Projektów Rozwojowych, następnie odbyła się krótka prelekcja pt: “Krótka opowieść o paleniu, piciu, seksie i tyciu“ prowadzona przez dr Michała Brzezińskiego z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Najistotniejszy dla młodzieży był wykład pt: “O ofercie dydaktycznej i warunkach rekrutacji“ prowadzony przez dr Sławomira Wójcika i Katarzynę Katlewicz z Uczelnianego Centrum Rekrutacji. Dr Ewa Bandurska z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej przedstawiła prelekcję pt: "Warto być zdrowym czy bogatym?“ następnie odbył się wykład pt: "O życiu studenckim“ przeprowadzony przez Uczelniany Samorząd Studencki. Seria wykładów zakończyła się przedstawieniem oferty Sekcji Współpracy Międzynarodowej“ prowadzonej przez Karolinę Derda z Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych oraz został wygłoszony wykład pt:“O ofercie Uczelnianego Biura Karier“ prowadzony przez Tomasza Wojskiego z Akademickiego Centrum Karier.

20180420 101427

31043893 1958665177500895 3638564841402138624 o

20180420 101533

20180420 101403

31073072 1958667157500697 2234954732907003904 o

9038173DABEB 3145

17759955 1526159754084775 8233585983185281810 n