15 marca 2018 r. uczniowie klasy 2E o profilu biologiczno – chemicznym oraz uczniowie klasy 2B o profilu pedagogiczno- psychologicznym mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. Piotra Rutkowskiego pt. "Ewolucja autotrofów – od pojedynczej komórki do mamutowca olbrzymiego”.

20180315 104736

20180315 104801

20180315 094541

Podczas wykładu Pan profesor przedstawił historię ewolucji organizmów autotroficznych od prokariotycznych sinic do najbardziej zaawansowanych okrytozalążkowych, oraz przedstawił kierunki ewolucji świata autotrofów. Uczniom zostały przedstawienie przystosowania w budowie wegetatywnych i generatywnych organów roślin oraz bioróżnorodność świata autotrofów. 

20180315 101506

20180315 095836