Serdeczne gratulacje dla Marty Mierzejewskiej z klasy IIE za zajęcie 1 miejsca w Międzyszkolnym Konkursie pt: "Drzewa i krzewy w moim zielniku", który obejmował wszystkie etapy edukacji.

zielnik duzy wybor gatunkow wroclaw 454782142 copy copy

Konkurs obejmował elementy treści podstawy programowej przedmiotu przyroda i biologia oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania z zakresu  systematyki  roślin. Zielnik został przygotowany w formie albumu, zawierał: liście, gałązki z liśćmi i owocami, elementy drzew i krzewów występujących w najbliższej okolicy. Drzewa i krzewy zostały oznaczone do gatunku oraz zostały umieszczone dodatkowe informacje: m.in typ siedliska (np. park, las, przydroże) i krótka charakterystyka roślin (3-5 zdań).