Drukuj

Dnia 16.02. 2018 r. młodzież klasy IE i klasy IIB (grupa rozszerzająca treści z zakresu biologii) uczestniczyła w warsztatach biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

20180216 124806

Klasa II wzięła udział w zajęciach pt: "Budowa i zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego". W czasie lekcji poruszane były zagadnienia dotyczące autofluorescencjii, wyjaśnione zostało pojęcie fluorochromy, omówione zostały przykłady zastosowania mikroskopu fluorescencyjnego w badaniach budowy i funkcji komórki oraz uczniowie wykonali preparat przyżyciowy komórki roślinnej i powybarwieniu preparatu oglądali preparaty pod mikroskopem fluorescencyjnym.

20180216 125404

20180216 132328

20180216 133244

20180216 134543

Klasa IE uczestniczyła w zajęciach pt: "Neuroetyka, czyli co biologia mówi o moralności", w czasie których, po prezentacji odbyło się konwersatorium (gra dialogowa), które poruszało tematykę dotyczącą powstania, rozwoju badań neuroetyki. Zajęcia dotyczyła porównania bioetyki i neuroetyki, empatii, wolnej woli i neuronów lustrzanych, społecznych i etycznych aspektów wykorzystania odkryć neuronauk w systemie prawnym, edukacyjnym, marketingu i wojskowości.

20180216 130218

20180216 140610

20180216 131906

20180216 131852