warsztaty 1

25 stycznia 2018 r. grupa uczniów klasy drugiej o profilu biologiczno – chemicznym uczestniczyła w zajęciach warsztatowych pt. Mini – Lab w Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Młodzież  miała okazję poznać technikę miareczkowania i samodzielnie przeprowadzić miareczkowanie zasady kwasem przy użyciu profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego.warsztaty 2

 

Uczniowie wykonali także szereg doświadczeń pozwalających na jednoznaczną identyfikację kationów ołowiu, miedzi, żelaza i srebra  w roztworach.

warsztaty 4

 

Pod czujnym okiem Edukatorów młodzież doskonaliła także technikę mikroskopowania.

warsztaty 5