Dnia 11.12. 2017 r. uczniowie klasy IIE (profilu biologiczno - chemicznego) uczestniczyli w warsztatach prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

20171211 113029

10 osób wzięło udział we warsztatach pt: "Embriologia eksperymentalna - co można badać i tworzyć w kulturach in vitro organów płciowych roślin" prowadzonych przez dr Joannę Rojek. W czasie zajęć została poruszona tematyka obejmująca zagadnienia z podstawy programowej z biologii jak i treści rozszerzające wiedzę uczniów m.in:

  • Roślinne kultury/hodowle in vitro: podstawy teoretyczne, zastosowanie, zasady prowadzenia eksperymentu 
  • Organy płciowe roślin wykorzystywane do kultur in vitro: pąki, słupki, zalążki, pylniki 
  • Tworzenie i wykorzystanie roślin haploidalnych i podwojonych haploidów w rolnictwie i ogrodnictwie
  • Zakładanie hodowli in vitro mikrospor i niezapylonych słupków w celu indukcji haploidów

20171211 111110

20171211 132348

20171211 133853

20171211 131416

20171211 131424

20171211 132553

Pozostali uczniowie wzięli udział w warsztatach pt: " Barwienie i obserwacja preparatów komórek bakteryjnych" prowadzonych przez dr hab. Beatę Furmanek Blaszk.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące budowy bakterii. Treści poruszone w czasie zajęć to m.in:

  • Budowa osłon komórkowych bakterii
  • Podstawowe kształty komórek bakteryjnych
  • Barwienie metodą Grama

20171211 114319