wykład chem

4 grudnia 2017  r. młodzież klas pierwszych naszego liceum uczestniczyła w wykładzie pt .,,Chemiczna broń roślin’’.

Wykład poprowadziła pani dr Elżbieta Zielińska adiunkt Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu edukacyjnego Zaproś naukowca do szkoły.

zaproś

Podczas wystąpienia poruszone zostały m.in. problemy chemicznych regulatorów nastroju takich jak nikotyna. Uczniowie poznali budowę, właściwości, zasadę działania i wpływ na organizm ludzki m.in. heroiny i morfiny.

Już starożytne cywilizacje stosowały związki chemiczne wpływające na nastrój, świadomość i zachowanie. Dzisiaj substancje te są nazywane psychoaktywnymi.

 

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Są to środki, których zażycie działa w określony, często negatywny sposób na organizm.

DEPRESANTY

 

STYMULANTY

 

ŚRODKI HALUCYNOGENNE

obniżają intensywność reakcji na bodźce, należą do nich m.in. anestetyki i alkohol

przyspieszają procesy myślowe, poprawiają samopoczucie: należą do nich m.in. kofeina, amfetamina i nikotyna

zmieniają sposób naszego postrzegania świata: należą do nich mi. in. LSD, marihuana

W małych ilościach mogą być lekami, ale ich nierozważne zażywanie prowadzi do uzależnienia.

Młodzież miała okazję zapoznać się z metodą wykładową oraz poznać właściwości, budowę i skład  różnorodnych substancji chemicznych wytwarzanych przez rośliny.