Dnia 22.05 odbył się wykład pt: "Życie erotyczne roślin", w którym uczestniczyli uczniowie klasy IIE  profilu biologiczno-chemicznego i  uczniowie klasy IIB  profilu pedagogiczno- psychologicznego. Wykład był prowadzony przez dr Piotra Rutkowskiego z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego.

20170522 104400

Profesor omawiał niezwykle fascynujące, a często nieco perwersyjne relacje łączące rośliny i zwierzęta je zapylające, ukazał zróżnicowanie budowy kwiatów pułapkowych i naśladowczych, jak również zapylanych tylko przez jeden gatunek zwierzęcia. Wyjaśnił, czym różnią się kwiaty zapylane przez ptaki od tych zapylanych przez owady i nietoperze oraz dlaczego samce pewnych błonkówek tak usilnie chcą kopulować z kwiatami określonych gatunków storczyków. 

20170522 104404

20170522 105510

20170522 120031

20170522 121044