Dnia 10 maja 2017 r. uczniowie klasy IE profilu biologiczno-chemicznego uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu "Poznaj pracę biologa". 

20170510 121545

Część uczniów brała udział w ćwiczeniach pt: "Obserwacja mikroskopowa składników komórki roślinnej". Zajęcia prowadziła dr Małgorzata Kapusta z Katedry Cytologii i Embriologii Roślin. W czasie zajęć uczniowie przygotowywali preparaty przyżyciowe komórek roślinnych, obserwowali zjawisko plazmolizy, wykrywali obecność antocyjanów oraz sklereidów w komórkach gruszy. Druga grupa brała udział w konwersatorium pt: "Nauki biomedyczne a etyka - moralne konsekwencje rewolucji terapeutycznej". Zajęcia prowadziła dr Anna Kot. W czasie trwania debaty poruszane były zagadnienia skrajnie odmienne, co było podstawą do przeprowadzenia dyskusji na temat zagadnień pochopnie moralnych. Konwersacja dotyczyła m.in: problemu finansowania „leków sierocych”, testowanie medykamentów, negatywnego wpływu reklam środków farmaceutycznych.

20170510 122637

20170510 122629

20170510 123712

20170510 121301

20170510 122512

20170510 134520

20170510 134527