corner 2

12 kwietnia młodzież klasy 2 E naszego liceum wzięła udział w warsztatach ekologicznych w American Corner w Gdańsku.  

 

Zajęcia były skierowane dla klas licealnych o profilu biologiczno-chemicznym.

W trakcie pierwszej części spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z metodami modelowania scenariuszy zmian klimatu w Polsce. Omówiony został także wpływ zmian klimatycznych na życie codzienne w XXI wieku oraz sektory gospodarki narodowej szczególnie wrażliwe na zmiany. Młodzież poznała specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące zmian klimatycznych, skali i przejawów tego zjawiska.

corner warsztat

W części warsztatowej uczniowie przemienili się w eco-inżynierów i stworzyli w grupach prace przestrzenne przy wykorzystaniu długopisów 3 D.

corner 4