Dnia 04.06.2017 r. uczniowie klasy IE (profilu biologiczno-chemicznego uczestniczyli w Dniu Otwartym Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.Dla uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji. Studenci GUMed zademonstrowali m.in techniki bandażowania, szycia chirurgicznego, pokazywali jak unieruchomić złamaną kończynę i jak udzielić pierwszej pomocy.

17799130 1526158904084860 3956846057991756173 n

Chętni mogli nauczyć się szycia chirurgicznego, wykonać zastrzyk czy mieć rękę unieruchomioną w gipsie. Uczniowie uczestniczyli w serii wykładów: "Rozpoczęcie Dnia Otwartego - powitanie uczestników"- wykład prowadzony przez dr hab. T. Smiatacza prorektora ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, “O Uczelni i kampusie“ prowadzony przez Dawida Spychała z Działu Współpracy z Zagranicą i Promocji Projektów Rozwojowych, następnie odbyła się krótka prelekcja pt: “Krótka opowieść o paleniu, piciu, seksie i tyciu“ prowadzona przez dr Michała Brzezińskiego z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Najistotniejszy dla młodzieży był wykład pt: “O ofercie dydaktycznej i warunkach rekrutacji“ prowadzony przez dr Sławomira Wójcika i Katarzynę Katlewicz z Uczelnianego Centrum Rekrutacji. Dr Ewa Bandurska z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej przedstawiła prelekcję pt: "Warto być zdrowym czy bogatym?“ następnie odbył się wykład pt: "O życiu studenckim“ przeprowadzony przez Uczelniany Samorząd Studencki. Seria wykładów zakończyła się przedstawieniem oferty Sekcji Współpracy Międzynarodowej“ prowadzonej przez Karolinę Derda z Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych oraz został wygłoszony wykład pt:“O ofercie Uczelnianego Biura Karier“ prowadzony przez Tomasza Wojskiego z Akademickiego Centrum Karier.

17759955 1526159754084775 8233585983185281810 n

17796311 1526159194084831 1417563770639015967 n

 

9038173DABEB 3145

17799994 1526158117418272 4619324142918775321 n

20170406 092548

20170406 100438

20170406 100549