dni mózgu 2

17 marca 2017 r. młodzież klasy 2 E wzięła udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez Wydział Biologii UG w ramach corocznej akcji pt. DNI MÓZGU, której celem jest popularyzacja wiedzy o mózgu.

Uczniowie uczestniczyli w wykładzie pt. Jak nasz mózg nabrał rozumu, profesora UG Andrzeja Bormana, z którego dowiedzieli się m.in. iż mózg Homo sapiens, podobnie jak całe nasze ciało, ukształtował się w Afryce co najmniej 150 tys. lat temu. Jednak niezwykłe, bezprecedensowe zdolności naszego gatunku przez ponad 100 tys. lat pozostawały niejako "w ukryciu". Nasze zachowanie się i kultura niewiele różniły się od prezentowanych przez naszych przodków, czy też równolegle egzystujących (nierzadko "tuż obok") Neandertalczyków. Nagle (w Europie około 40 tys. lat temu), w stosunkowo krótkim czasie – w ciągu najwyżej kilku tysięcy lat – nasz mózg ujawnił skokowo pełnię potencjalnych możliwości, co znalazło swój wyraz w zadziwiającej różnorodności znajdowanych narzędzi, broni i ozdób (oraz używanych do tego materiałów), wyrafinowanych malunków i rytów naskalnych, rzeźb, etc. Ten bezprecedensowy "wybuch" naszej kultury – technologii i sztuki – określa się mianem rewolucji górnopaleolitycznej, którą wielu badaczy łączy z przełomem w rozwoju mowy artykułowanej u naszego gatunku.

Młodzież miała również niepowtarzalną okazję zobaczyć budowę różnych struktur mózgu człowieka w trójwymiarze, a także dowiedzieć się jak przeprowadza się testy
behawioralne u zwierząt w badaniach neurobiologicznych (test nowości, test otwartego pola, test uniesionego labiryntu krzyżowego i test jasnego-ciemnego pomieszczenia),
które dzielą zwierzęta pod względem takich cech jak wrażliwość na stres, aktywność motoryczna, podatność na lęk czy ciekawość.  
dm 3Uczniowie wzięli też udział w zajęciach pt. Elektryczna aktywność mózgu,
w pracowni elektroencefalografii (EEG).   
dm 2

Warsztaty oraz pokazy laboratoryjne były doskonałą okazją na zgłębienie wiedzy o mózgu, jego budowie i funkcjonowaniu, a także umożliwiły poznanie warsztatu pracy neurobiologów, neurologów i neuropsychologów.