,,Źródła fosforu w morzu''

 

 

21 czerwca 2016 r. klasa 1 E uczestniczyła w warsztatach oceanograficznych dla młodzieży prowadzonych przez pracowników Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni pt. ,, Źródła fosforu w morzu''. Warsztaty składały się z dwóch części: wykładu i pracy w laboratorium. Dotyczyły źródeł fosforanów w wodach jeziornych, rzecznych i morskich oraz omawiały  możliwości kumulacji związków fosforu w osadach. Uczniowie poznali reakcję środowiska na nadmierny dopływ fosforanów (eutrofizacja, pustynie beztlenowe). Młodzież pracowała na materiale środowiskowym oraz samodzielnie przygotowanych roztworach substancji stosowanych w „życiu codziennym” będących potencjalnym źródłem fosforanów dla wód naturalnych (np. roztwór proszku do prania, płynu do zmywania naczyń, mydła, nawozu do kwiatków itp.).

Celem warsztatów było:

  • zapoznanie uczniów ze źródłami fosforanów w wodach jeziornych, rzecznych i morskich oraz przedstawienie możliwości kumulacji związków fosforu w osadach,
  • uświadomienie podstawowych źródeł fosforu dla wód naturalnych oraz skutków wysokiego stężenia fosforanów w środowisku wodnym,
  • ukazanie zagrożeń jakie pociąga za sobą eutrofizacja oraz aktywizacja postawy świadomego wpływu na kształtowanie stanu środowiska naturalnego przy wykonywaniu „zwykłych codziennych czynności”.fosfor 7
  • fosfor 8fosfor 6
  • fosfor 1