edulab 16

Projekt realizowany we współpracy z laboratorium edukacyjnym EduLab w Gdańsku - to cykl bezpłatnych zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dzięki tym warsztatom będziecie mogli wcielić się w rolę naukowca i przystąpić m.in. do izolacji DNA, selekcji szczepów bakteryjnych czy wykrywania mutacji, nadającej odporność na zakażenia wirusem HIV.  Aby wziąć udział w projekcie musicie rozwiązać test wiedzy z zakresu chemii i  biologii.

W kolejnym kroku pracownicy EduLAB wybiorą dwoje uczniów z naszej szkoły, którzy uzyskają najwyższe wyniki. Zostaną oni zaproszeni do udziału w zajęciach laboratoryjnych. 

Więcej informacji o projekcie pod adresem: http://www.edulab.gpnt.pl/#!blank-1/qkv6b