19 kwietnia klasa 1 E o profilu biologiczno - chemicznym  uczestniczyła w prelekcji studenckiego Koła Naukowego GUM-edu na temat chorób przenoszonych drogą płciową.

Prowadząca zapoznała młodzież z wybranymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, ich etiologią, przebiegiem i metodami leczenia. Uczniowie dzięki wykładowi wzbogacili swą wiedzę w zakresie wybranych chorób, a także poznali dotyczące ich fakty i mity oraz czynniki ryzyka.

ch 1ch 3