WYKŁAD

CHEMICZNA BROŃ ROŚLIN

18 listopada 2015 r. młodzież klas pierwszych naszego liceum uczestniczyła w wykładzie pt .,,Chemiczna broń roślin’’. Wykład poprowadziła pani doktor Elżbieta Zielińska adiunkt Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu edukacyjnego Zaproś naukowca do szkoły.

zaprośPodczas wystąpienia poruszone zostały m.in. problemy chemicznych regulatorów nastroju takich jak kofeina i nikotyna. Jak również uczniowie poznali budowę, właściwości, zasadę działania i wpływ na organizm ludzki m.in. opium, heroiny i morfiny.

Już starożytne cywilizacje stosowały związki chemiczne wpływające na nastrój, świadomość i zachowanie. Dzisiaj substancje te są nazywane psychoaktywnymi.

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

środki, których zażycie działa w określony, często negatywny sposób na organizm.

 

 

DEPRESANTY   STYMULANTY   ŚRODKI HALUCYNOGENNE
obniżają intensywność reakcji na bodźce, należą do nich m.in. anestetyki  i alkohol przyspieszają procesy myślowe, poprawiają samopoczucie: należą do nich m.in. kofeina, amfetamina i nikotyna zmieniają sposób naszego postrzegania świata: należą do nich mi. in. LSD, marihuana

W małych ilościach mogą być lekami, ale ich nierozważne zażywanie prowadzi do uzależnienia.

wykład 18.11.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykład 18.11.2