Symbolika sztandaru XLO w Gdyni
 
Awers
ORZEŁ BIAŁY – rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, dumę narodową , poświęcenie dla ojczyzny
CZERWONE TŁO – symbolizuje męczeństwo i poświęcenie Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej i ich żarliwą miłość do ojczyzny
BÓG-HONOR-OJCZYZNA – jest to dewiza Wojska Polskiego - motto polskiego patriotyzmu, które sygnalizuje związek z polską tradycją patriotyczną, z walką o niezawisłość Polski
 
Rewers
KSIĘGA – symbolizuje wiedzę, jaką Gdyńscy Nauczyciele dzielili się ze swoimi uczniami; jest znakiem autorytetu i relacji mistrz-uczeń
HERB GDYNI – sygnalizuje związek Bohaterów ze społecznością lokalną i ich wielkie zaangażowanie w życie Gdyni
KAGANEK – jest znakiem światłości umysłu i mądrości życiowej, które to pomagały Nauczycielom realizować swoje pasje i krzewić je wśród innych;  jest to symbol propagowania wśród innych nie tylko wiedzy, ale też wartości wyższych: dobra, sprawiedliwości i patriotyzmu
GRANATOWE TŁO – symbolizuje kierowanie się w życiu ideałami i wartościami duchowymi oraz związek z Gdynią – miastem z morza
Symbolika sztandaru XLO w Gdyni
 
 
Awers
sztan_orze
 
 
 
 
 
 
ORZEŁ BIAŁY – rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, dumę narodową, poświęcenie dla ojczyzny
CZERWONE TŁO – symbolizuje męczeństwo i poświęcenie Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej i ich żarliwą miłość do ojczyzny
BÓG-HONOR-OJCZYZNA – jest to dewiza Wojska Polskiego - motto polskiego patriotyzmu, które sygnalizuje związek z polską tradycją patriotyczną, z walką o niezawisłość Polski
 
 
 
 
 
 
 
Rewers
sztan_kag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSIĘGA – symbolizuje wiedzę, jaką Gdyńscy Nauczyciele dzielili się ze swoimi uczniami; jest znakiem autorytetu i relacji mistrz-uczeń
HERB GDYNI – sygnalizuje związek Bohaterów ze społecznością lokalną i ich wielkie zaangażowanie w życie Gdyni
KAGANEK – jest znakiem światłości umysłu i mądrości życiowej, które to pomagały Nauczycielom realizować swoje pasje i krzewić je wśród innych;  jest to symbol propagowania wśród innych nie tylko wiedzy, ale też wartości wyższych: dobra, sprawiedliwości i patriotyzmu
GRANATOWE TŁO – symbolizuje kierowanie się w życiu ideałami i wartościami duchowymi oraz związek z Gdynią – miastem z morza