niemiec

 

Nauczyciel, działacz społeczny. Urodził się 31.08.1877r. w Harklowej pow. Nowy Targ. Świadectwo dojrzałości uzyskał w czerwcu 1900 po złożeniu egzaminu w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Studiował matematykę oraz fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1905 pracował jako zastępca nauczyciela gimnazjalnego w Żywcu i Tarnowie, a po zdaniu 5.10.1910 egzaminu kwalifikacyjnego był nauczycielem w Mielcu do 1914r. W 1919r. mianowany nauczycielem matematyki i fizyki w Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Grudziądzu, gdzie ponadto wykładał matematykę w Państwowej Szkole Budowy Maszyn oraz w gimnazjum żeńskim. Od 1927 do 1933 byt nauczycielem matematyki w Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku.

Pod koniec września 1933 objął stanowisko dyrektora Prywatnego Gimnazjum Męskiego - nr 803 Towarzystwa Szkoły Średniej w Gdyni, zamieszkał przy ul. Tatrzańskiej. W latach 1938-1939 był przewodniczącym komitetu budowy Państwowego Gimnazjum w Gdyni przy ul. Leśnej.

Po zajęciu Gdyni przez Niemców we wrześniu 1939r. został wysiedlony i zamieszkał w Limanowej, podejmując pracę urzędnika w spółdzielni rolniczej. Jednocześnie brał udział w tajnym nauczaniu matematyki i fizyki oraz w konspiracyjnym ruchu oporu. Aresztowany i więziony przez Niemców, został 30.06.1944 rozstrzelany z grupą zakładników we wsi Rdziostów w pobliżu Nowego Sącza. Po ekshumacji w maju 1945 pochowano go na cmentarzu w Limanowej. Na grobie napis: „Józef Niemiec. Dyrektor Liceum w Gdyni, żołnierz AK. Rozstrzelany 20.06.1944. Ave Maria".

/źródło: Encyklopedia Gdyni/