Urodziła się w województwie bydgoskim. Po ukończeniu Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Toruniu w 1932 przyjechała wraz z matką do Gdyni. Tu została nauczycielką w Szkole Powszechnej nr 2, którą kierował Wojciech Stańco. Uczyła języka polskiego i historii. Rozwijała szeroką działalność społeczną i krajoznawczą. Wakacje spędzała na obozach harcerskich, będąc dla swoich podopiecznych prawdziwym przyjacielem. Szczególną wagę przywiązywała do podnoszenia kwalifikacji, biorąc udział w licznych kursach, odczytach i konferencjach o charakterze metodycznym.

W czasie wojny prowadziła działalność konspiracyjną. W 1940 została aresztowana i wywieziona do Ravensbruck. W 1942 udało się jej wyjść z obozu. Przyjechała w Bory Tucholskie i tu prowadziła dalej działalność polityczną. W 1944 Niemcy wpadli na trop organizacji, działającej w okolicy Swornychgaci. Aresztowana została niebawem i rozstrzelana w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

/źródło: Encyklopedia Gdyni/