Dyrektor Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni, zamordowany w Piaśnicy. Urodził się 20.08.1903r. w Wilnie. Ukończył gimnazjum im. Lelewela w 1926r., potem Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Handlowych Uniwersytetu w Trieście. W 1920r. wałczył w wojnie z bolszewikami. Do 1930r. był konsulem w Berlinie i Trieście, a od 1933r. wykładał w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w Gdyni. Pełnił też obowiązki (od 1933r.) dyrektora 3-letniego Koedukacyjnego Liceum Handlowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. Był założycielem i wiceprezesem Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. Po wejściu Niemców do miasta aresztowany i zamordowany w Piaśnicy.

/źródło: Encyklopedia Gdyni/