sobacki

 

Urodził się 11 stycznia 1902 roku we wsi Sucha powiat Świecie, gdzie jego rodzina posiadała gospodarstwa rolne. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej wstąpił do seminarium nauczycielskiego w Tucholi na Pomorzu. Zdobył tam opinię zdolnego, pilnego i koleżeńskiego ucznia. W czerwcu 1923 roku zdał maturę i 1 września tego samego roku podjął pracę w charakterze nauczyciela w Owczarkach w powiecie Grudziądz. Pracował w wymienionej szkole trzy lata, zdobywając uznanie i szacunek przełożonych, a także uczniów, dla których był doskonałym pedagogiem i organizatorem oświatowych zajęć pozaszkolnych.

Pierwszego września 1926 roku decyzją Kuratorium Pomorskiego Okręgu Szkolnego Marian Sobacki otrzymał nominację na stanowisko kierownika trzyklasowej szkoły podstawowej mieszczącej się w Wielkiej Wsi w powiecie Władysławowo. U czynił z tej szkoły przodującą placówkę w powiecie. Do grona jego współpracowników należała Gertruda Gliwa (od roku 1933 jego żona). Ze stanowiska zajmowanego w Wielkiej Wsi Marian Sobacki i inni nauczyciele zostali odwołani w 1933 i przeniesieni „dla dobra służby” do Gdyni. Przeniesienie było związane z trwającą w tym czasie akcją prześladowania nauczycieli, którzy mieli sprzeczne poglądy z polityką rządu.

We wrześniu 1939 roku Marian Sobacki został aresztowany przez hitlerowców. Po niedługim czasie zwolniono go. Zdawał sobie sprawę z tego, że okupanci dążyli do wyniszczenia polskiej inteligencji i że manifestowanie polskości było narażeniem się na następne aresztowanie, jednak konsekwentny w swoim postępowaniu bohater publicznie używał ojczystego języka, a w swoim domu organizował zebrania nauczycieli, Polaków, którym te wspólnie spędzone chwile dodały otuchy po klęsce wrześniowej. Zwrócił tym na siebie uwagę gestapo. Został aresztowany 8 kwietnia 1940 roku i wysłany do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, a następnie do kamieniołomów w Mathauzen-Guseu, gdzie zginął 2 sierpnia 1941 roku między 4.00 a 6.00 rano.

/źródło: Kronika szkolna/