rogos

 

Nauczyciel. Urodził się w Porębie, w woj. kieleckim, tam spędził dzieciństwo i lata szkolne. Państwowe Seminarium Nauczycielskie skończył w Grudziądzu. Po dyplomie pracował w Szkole Powszechnej w Pucku, w 1932r. podjął pracę pedagogiczną w Szkole Powszechnej nr 8 w Gdyni; równocześnie był instruktorem harcerskim. We wrześniu 1939 walczył jako podporucznik w 18 Pomorskiej Dywizji Zapasowej na ziemi kieleckiej pod Zagrzańskiem. Aresztowany przez Niemców, 10.10.1939r. został rozstrzelany i pochowany w zbiorowej mogile w Iłży.

/źródło: Encyklopedia Gdyni/