Radę Rodziców X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017 reprezentować będą:

  1. p. Agata Porzycz  - Przewodnicząca
  2. p. Leszek Stecki - z-ca Przewodniczącego
  3. p. Joanna Kapłan - Sekretarz