PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowalismy już wszystkie zaplanowane konkursy. Zapraszam na kolejne w przyszłym roku szkolnym :-)

 

 


W roku szkolnym 2013/2014 proponuję  udział w konkursach:

IX Olimpiada Przedsiębiorczości

 

Opiekun konkursu  mgr Joanna Galińska

Termin konkursu:  grudnień 2012

 

Hasłem XI edycji jest ”Własna firma” Konkurs jest ogólnopolski, organizowany przez   6 najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.  Konkurs przebiega w 3 etapach.  Najlepsi otrzymują preferencje w dostaniu się na renomowane wyższe uczelnie ekonomiczne w Polsce, wysokiej klasy nagrody rzeczowe oraz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego.

www.olimpiada.edu.pl

 

  

 

 

Konkurs „Reklama X LO”

 

Opiekun konkursu: Joanna Galińska

 

Reklama w sposób najbardziej widoczny komunikuje przedsiębiorstwo z rynkiem.

Szkoła jest takim przedsiębiorstwem i musi starać się komunikować z tymi potencjalnym uczniami, na których jej najbardziej zależy.  Waszym zadaniem jest określenie tego docelowego segmentu rynku, czyli innymi słowy macie zastanowić się, kto jest i powinien być  zainteresowany ofertą edukacyjna naszej szkoły. To nie powinno być trudne, ponieważ jesteśmy jedną z najlepszych szkół w Gdyni. Sięgnijcie również do własnych przeżyć sprzed kliku lat i zastanówcie się co przyciągnęło Was do naszej szkoły. Następnie zastanówcie się, jakie są mocne strony szkoły - a jest ich sporo. Na końcu splećcie to razem, czyli pokażcie mocne strony szkoły tak, aby zachęcić najlepszych uczniów III klas gimnazjum, aby złożyli dokumenty właśnie do X lo.

Przypominam, że reklama może pełnić funkcję informującą, przypominającą oraz zachęcającą. Pamiętajcie, że reklama ułatwia klientowi podejmowanie decyzji, przy czym użyte w reklamie środki uzgadniają oferowany produkt z oczekiwaniami konsumentów. Reklama przybliża produkty i usługi do konsumentów. Czyni to skuteczniej jeśli trafiają w potrzeby nabywców oraz ukazują przewagi nad konkurencją. Postarajcie się znaleźć tę przewagę.

Pamiętajcie jednak o tym, ze istnieje nieskończona ilość prezentacji na ten temat.

 

MINI REGULAMIN KONKURSU

1. Prace należy przedstawić do oceny do dnia 20.01.2013

2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie:

- mgr Joanna Galińska

- mgr Anna Józefowicz

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

3. Nagrody to:

- cząstkowa ocena celująca z przedsiębiorczości z wagą 5

- karnet na „ nie pytanie” na 1 dzień wybrany przez uczniów

O wyborze nagrody decyduje grupa, która uzyskała kolejno największą liczbę punktów.

Ponadto wszystkie prace będą   prezentowani podczas „Targów szkół ponadgimnazjalnych”

 

4. Prezentacje powinny być przygotowane w typowych programach, aby ich odtworzenie na sprzęcie szkolnym nie stanowiło problemu (szczegóły u nauczycieli informatyki)

5. Do prezentacji nie wolno używać materiałów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły.

6. Wykorzystane materiały muszę być autorstwa członków grupy.

7. Udział lub pomoc osób trzecich przy przygotowaniu prezentacji skutkuje wykluczeniem grupy z konkursu.

8. Grupy mogą liczyć maksymalnie 4 osoby i wkład pracy każdej z nich musi być widoczny i  może być weryfikowany przez komisję.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg