PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

W roku szkolnym 2014/2015 zapraszam do uczestnictwa w licznych konkursach i przedsięwzięciach :-) Przed każdym konkursem odbędzie się spotkanie informacyjne oraz zajęcia przygotowujące do zmagań.

Poniżesz zestawienie ma charakter informacyjny, jednak nie zawiera wszystkich możliwych konkursów. 

Życzę powodzenia i zapraszam do uczestnictwa :-)

 

 


W roku szkolnym 2014/2015 proponuję  udział w konkursach:

X Olimpiada Przedsiębiorczości

 

Opiekun konkursu  mgr Joanna Galińska

Termin konkursu:  grudzień  2014

 

Hasłem X edycji jest ”Zarządzanie zmianą” Konkurs ogólnopolski, organizowany przez   6 najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.  Konkurs przebiega w 3 etapach.  Najlepsi otrzymują preferencje w dostaniu się na renomowane wyższe uczelnie ekonomiczne w Polsce, wysokiej klasy nagrody rzeczowe oraz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego.

www.olimpiada.edu.pl

 

  

 Konkurs „Reklama X LO”

 

Opiekun konkursu: Joanna Galińska

 

Reklama w sposób najbardziej widoczny komunikuje przedsiębiorstwo z rynkiem.

Szkoła jest takim przedsiębiorstwem i musi starać się komunikować z tymi potencjalnym uczniami, na których jej najbardziej zależy.  Waszym zadaniem jest określenie tego docelowego segmentu rynku, czyli innymi słowy macie zastanowić się, kto jest i powinien być  zainteresowany ofertą edukacyjna naszej szkoły. To nie powinno być trudne, ponieważ jesteśmy jedną z najlepszych szkół w Gdyni. Sięgnijcie również do własnych przeżyć sprzed kliku lat i zastanówcie się co przyciągnęło Was do naszej szkoły. Następnie zastanówcie się, jakie są mocne strony szkoły - a jest ich sporo. Na końcu splećcie to razem, czyli pokażcie mocne strony szkoły tak, aby zachęcić najlepszych uczniów III klas gimnazjum, aby złożyli dokumenty właśnie do X lo.

Przypominam, że reklama może pełnić funkcję informującą, przypominającą oraz zachęcającą. Pamiętajcie, że reklama ułatwia klientowi podejmowanie decyzji, przy czym użyte w reklamie środki uzgadniają oferowany produkt z oczekiwaniami konsumentów. Reklama przybliża produkty i usługi do konsumentów. Czyni to skuteczniej jeśli trafiają w potrzeby nabywców oraz ukazują przewagi nad konkurencją. Postarajcie się znaleźć tę przewagę.

Pamiętajcie jednak o tym, ze istnieje nieskończona ilość prezentacji na ten temat.

 

MINI REGULAMIN KONKURSU

1. Prace należy przedstawić do oceny do dnia 20.01.2015

2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie:

- mgr Joanna Galińska

- mgr Anna Józefowicz

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

3. Nagrody to:

- cząstkowa ocena celująca z przedsiębiorczości z wagą 5

- karnet na „ nie pytanie” na 1 dzień wybrany przez uczniów

O wyborze nagrody decyduje grupa, która uzyskała kolejno największą liczbę punktów.

Ponadto wszystkie prace będą   prezentowani podczas „Targów szkół ponadgimnazjalnych”

 

4. Prezentacje powinny być przygotowane w typowych programach, aby ich odtworzenie na sprzęcie szkolnym nie stanowiło problemu (szczegóły u nauczycieli informatyki)

5. Do prezentacji nie wolno używać materiałów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły.

6. Wykorzystane materiały muszę być autorstwa członków grupy.

7. Udział lub pomoc osób trzecich przy przygotowaniu prezentacji skutkuje wykluczeniem grupy z konkursu.

8. Grupy mogą liczyć maksymalnie 4 osoby i wkład pracy każdej z nich musi być widoczny i  może być weryfikowany przez komisję.

 

 

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości.

termin: marzec 2015

Opiekun konkursu: Joanna Galińska

Zachęcamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału

w konkursie, który pozwala pogłębić wiedzę ekonomiczną oraz zdobyć wspaniałe nagrody.

Konkurs Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości pokazuje jak cenna może okazać się wiedza zdobywa na Podstawach Przedsiębiorczości w szkołach, a także podczas samodzielnej nauki. W naszym zamyśle chcielibyśmy pokazać, że najbardziej istotna jest pomysłowość, która wsparta podstawowymi narzędziami i modelami ekonomicznymi prowadzi do najcenniejszych rozwiązań. Chcemy także pokazać jak może wyglądać przedmiot uczący podstaw Przedsiębiorczych.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg